BONUS DIAMONDS

Setiap pembelian Diamond Game The Exorcists melalui Payment by MAENTRUS, player berhak mendapatkan bonus diamond tambahan sebanyak 20%,  dengan perincian sebagai berikut:

·         60 Diamond bonus 20% mendapatkan 12 Diamond

·         300 Diamond bonus 20% mendapatkan 60 Diamond

·         660 Diamond bonus 20% mendapatkan 132 Diamond

·         1460 Diamond bonus 20% mendapatkan 292 Diamond

·         3360 Diamond bonus 20% mendapatkan 672 Diamond

·         7200 Diamond bonus 20% mendapatkan 1440 Diamond

Setelah melakukan pembelian Diamond player akan mendapatkan Bonus Diamond yang akan diterima melalui Mail di Game The Exorcists.